dijous, 8 de maig del 2008

Què és Wikipedia?

Després d'haver realitzat un treball sobre la Marató de Wikipedia amb la meva companya, Virgínia. Em vaig quedar amb moltes ganes d'aprofundir en aquest tema ja que el professor, Jorge, va despertar en mi l'interès de la creació de la enciclopèdia.

Aquí poso un enllaç de la mateix web Wikipedia on ens explica, la seva funció, com s’ha creat i moltes de les seves característiques.