dimecres, 30 d’abril del 2008

Les Noves Tecnologies al "CEIP Sant Joan de Ribera"


El Projecte d'informàtica es va començar a l'escola el curs 1991 quan el Departament ens va donar els primers equips informàtics.

Durant aquests anys els van anar augmentant i actualitzant.

Actualment està en ple funcionament 112 ordinadors distribuïts en dues aules d'informàtica, una amb 26 ordinadors i l'altra amb 25 i la resta a les classes d'Educació Infantil i Primària. Tots els ordinadors estan en xarxa i connectats a INTERNET.

El curs 2002/2003 es va començar a aplicar el Pla estratègic Les noves tecnologies a l'escola de la diversitat” que ha estat concedit pel Departament d'ensenyament i que s'ha dut a terme del 2002 al 2004.

L'aplicació d'aquest Pla estratègic ha permès consolidar el Projecte inicial, millorar la qualitat de l'ensenyament de tots els alumnes i donar respostes educatives a les necessitats plantejades a la societat actual en la que és imprescindible la utilització i el coneixement de les noves tecnologies.